BASES DELS PREMIS MDF 2020

 

MDF és un festival de cinema i fotografia documental que té com a objectiu mostrar aspectes de la societat que no es difonen a sales de cinema, mitjans de comunicació o canals de distribució de l’audiovisual habituals.

Mostrarà obres cinematogràfiques i reportatges de fotografia documental nacionals o internacionals que tinguin com a temàtica la conscienciació social, política, la protecció del medi ambient, la recerca periodística o històrica, o mostrin alguna forma d’activisme a favor dels drets humans i respecte pel medi ambient, o bé, valori en positiu les relacions humanes i la diversitat de cultures.

Dates del certamen:
Entre el 30 d’octubre i l’1 de novembre de 2020 la secció oficial i entre el 30 d’octubre i 20 de desembre projeccions MDF OFF.

En total 2300 € en premis en 2 seccions a concurs.

A MILLOR CURT DOCUMENTAL MDF 2020

1 Participants:

Poden participar els productors, directors i distribuïdors de qualsevol país que siguin els titulars de tots els drets de les obres amb les quals concursin. I també de les imatges i àudios que les conformen.

 

2 Condicions de les obres a concurs:

2.1 Millor curtmetratge MDF 2020

 • No podran contenir continguts que faltin el respecte a qualsevol persona, conjunt, col·lectiu o entitat.
 • No poden induir al proselitisme, ni a un discurs polític o religiós concret.
 • Les obres han de ser en llengua catalana o subtitulades en aquesta llengua en cas que la llengua vehicular sigui una altra.
 • La durada ha de ser d’un màxim de 30 minuts.
  Fins a un màxim de dues obres poden obtenir menció d’honor del jurat.
 • Les obres han d’haver estat realitzades després del 2016.
 • Es seleccionaran fins a quinze obres audiovisuals a concurs.
 • Cada participant pot presentar un màxim de dues obres.

 

2.2 Seleccionades per exhibició. Fora de concurs. MDF2020 OFF

 • No podran tenir continguts que faltin el respecte a qualsevol persona, conjunt, col·lectiu o entitat.
 • No poden induir al proselitisme, ni a un discurs polític o religiós concret.
 • La durada ha de ser d’un màxim de 30 minuts.
  Es seleccionaran obres per exhibició durant el MDF 2020 que es projectaran en sessions especials (fora de concurs) en el marc del mateix festival.
 • Una obra, com a màxim, pot obtenir menció d’honor.
  Es seleccionaran fins a 15 obres audiovisuals fora de concurs.

 

3 Premis MDF 2020
El jurat estarà format per cineastes i especialistes en cinema documental.

Premi MDF2020 a millor curt documental. PREMI DE 800 €

Per les obres no premiades i seleccionades al concurs MDF2020, els autors rebran en concepte de drets d’exhibició pública la quantitat de 50 € per curtmetratge. 700 € a repartir entre tots els seleccionats.

Reconeixement a MILLOR CURTMETRATGE DOCUMENTAL MDF2020OFF (fora de concurs).

Es podran donar fins a un màxim de dues mencions d’honor a les obres que el jurat consideri.

Cal recalcar que una de les característiques del Premi MDF és que hi ha un primer premi, però els curts seleccionats també tenen un reconeixement pel fet d’haver estat seleccionats.

Cobrament del premi i selecció del curt a concurs: una vegada donat el veredicte del jurat (1 de novembre 2020), el guanyador del premi MDF2020 a millor curt documental i els seleccionats rebran un correu amb les dades per poder enviar la factura per rebre el premi. Els responsables de les obres seleccionades (i no premiades) pel PREMI MDF2020 hauran d’enviar la factura de 50 € amb impostos inclosos abans del 10 de desembre de 2020 per poder ser abonades.

NOTA IMPORTANT: Els premis i drets d’exhibició esmentats són amb els impostos inclosos.

 

4 Requisits per a la inscripció

 • Els films poden ser rodats en qualsevol llengua i han d’estar necessàriament subtitulats en català per optar al premi MDF2020 sempre que l’idioma de l’àudio no sigui en català.
 • El termini de presentació d’obres és el 27 de setembre de 2020 a les 23.59 h.
 • Publicació de les obres seleccionades: 30 de setembre de 2020.   6 d’octubre de 2020. 

 

La inscripció es fa mitjançant el procediment amb els següents dos passos:

1r. Festhome, omplint el formulari de participació de la plataforma digital. La inscripció té unes despeses de gestió de 5 € per a cada obra presentada. Si manca alguna de les dades, la participació de l’obra no serà vàlida.

2n. Enviament de l’obra. Per WeTransfer o servei de descàrrega que no caduqui al remitent (menorcadocfest@gmail.com) en qualitat de projecció en format .MP4, i compressió H264 a 8MB/s o superior. Indicant en el missatge d’enviament el títol de l’obra, nom de l’autor/a i el mateix correu electrònic de contacte que en la inscripció.

 

5 Qualitat de les obres
L’organització es reserva el dret de realitzar una selecció dels treballs presentats sobre la base de criteris de qualitat tècnica i creativa.

 

6 Jurat
El Jurat estarà compost per professionals del món de l’audiovisual, fotografia i representants de la societat civil. Els premis poden ser declarats nuls si el jurat així ho estima.

 

7 Exhibició de les obres
Les obres seleccionades es projectaran en sessions obertes al públic entre el 30 d’octubre i el 23 de desembre de 2020.

 

8 Anunci i lliurament de premis
Diumenge, 1 de novembre de 2020, en la sessió de clausura que es realitzarà as Mercadal les 21.30 h a la Sala Multifuncional des Mercadal (Menorca).

 

9 Responsabilitat
Les persones que presenten les obres en aquest certamen es responsabilitzen de les possibles reclamacions per drets de tercers de les obres presentades.

 

10 Dret de canvi de bases
L’organització es reserva el dret a canviar les bases o aspectes d’exhibició que seran degudament informats si hi ha circumstàncies excepcionals que ho requereixin.

 

11 Acceptació dels bases 

Presentar una obra al certamen implica l’acceptació de tots els punts d’aquestes bases.

OPENCALL · CONVOCATÒRIA OBERTA! Fins al 27 de setembre.

B MILLOR PROJECTE FOTOGRÀFIC DOCUMENTAL MDF2020

1 Participants

 • Es poden presentar fotògrafes o col·lectius de fotògrafes.
 • No podran tenir continguts que faltin el respecte a qualsevol persona, conjunt, col·lectiu o entitat.
 • No poden induir al proselitisme, ni a un discurs polític o religiós concret.
 • Els fotògrafs/es poden presentar fins a un màxim de dos projectes al premi.
 • El projectes han de ser realitzats després del 2017.
 • Es seleccionaran fins a quatre projectes finalistes.

 

2 Requisits per a la inscripció

 • El termini de presentació d’obres és 27 de setembre de 2020 a les 23.59 h.
 • Comunicació privada als seleccionats: 30 de setembre de 2020.  6 d’octubre de 2020. 

 

Els participants es poden apuntar enviant els seus projectes:

PRESENTACIÓ DEL DOSSIER FOTOGRÀFIC amb la següent informació:

 • Nom i cognoms del participant
 • Títol i descripció del projecte
 • Fotografies del projecte.
  El dossier en format PDF i que contengui entre 15 i 30 fotografies del seu projecte fotogràfic a concurs.

Enviament de l’obra: Per correu electrònic, per WeTransfer o servei de descàrrega que no caduqui al remitent (menorcadocfest@gmail.com)

 

3 Qualitat de les obres
L’organització es reserva el dret de realitzar una selecció dels treballs presentats sobre la base de criteris de qualitat tècnica i creativa.

 

4 Premis

El premi permetrà premiar quatre projectes fotogràfics d’àmbit nacional i internacional. Un primer premi al millor projecte i tres finalistes.
Primer premi: Premi econòmic de 650 € i una exposició durant el MDF 2020.

Selecció de tres finalistes: 150 € (premi econòmic de 50 € per a cada finalista i un passi audiovisual dels projectes fotogràfics (projecció) durant el MDF 2020)

 

5 Jurat

El Jurat estarà compost per professionals del món de l’audiovisual, fotografia i representants de la societat civil. Els premis poden ser declarats nuls si el jurat així ho estima.

 

6 Exhibició de les obres

El premi permetrà premiar 4 projectes fotogràfics d’àmbit nacional i internacional. Un primer premi al millor projecte i 3 finalistes. L’exposició del guanyador i dels finalistes es farà a Alaior. La inauguració oficial serà el 3 de novembre.

OPENCALL · CONVOCATÒRIA OBERTA! Fins al 27 de setembre.

C SELECCIÓ PER EXHIBICIÓ MDF OFF 2020.

1 Participants

Poden participar els productors, directors i distribuïdors de qualsevol país que siguin els titulars de tots els drets de les obres amb les quals concursin. I també de les imatges i àudios que les conformen.

 

2 Condicions de les obres a concurs
Seleccionades per exhibició. Fora de concurs.
MDF2020OFF

 • No podran tenir continguts que faltin el respecte a qualsevol persona, conjunt, col·lectiu o entitat.
 • No poden induir al proselitisme, ni a un discurs polític o religiós concret.La durada pot ser qualsevol.
 • Es seleccionaran fins a 15 obres audiovisuals fora de concurs.Les obres han d’estar subtitulades en llengua castellana o llengua catalana.
 • Es seleccionaran obres per exhibició durant el MDF 2020 que es projectaran en sessions especials (fora de concurs) en el marc del mateix festival.
 • Una obra, com a màxim, pot obtenir menció d’honor.

 

3 Requisits per a la inscripció

 • El termini de presentació d’obres és el 4 d’octubre de 2020 a les 23.59 h.
 • Comunicació de la selecció als participants: 10 d’octubre de 2020.

 

La inscripció es fa mitjançant el procediment amb els següents dos passos:

1r. Festhome, omplint el formulari de participació de la plataforma digital. La inscripció és gratuïta. Si manca alguna de les dades, la participació de l’obra no serà vàlida.

2n. Enviament de l’obra. Per WeTransfer o servei de descàrrega que no caduqui al remitent (menorcadocfest@gmail.com) en qualitat de projecció en format .MP4, i compressió H264 a 8MB/s o superior. Indicant en el missatge d’enviament el títol de l’obra, nom de l’autor/a i el mateix correu electrònic de contacte que en la inscripció.

 

4 Qualitat de les obres
L’organització es reserva el dret de realitzar una selecció dels treballs presentats sobre la base de criteris de qualitat tècnica i creativa.

 

5 Jurat
El Jurat estarà compost per professionals del món de l’audiovisual, fotografia i representants de la societat civil. Els premis poden ser declarats nuls si el jurat així ho estima.

 

6 Exhibició de les obres
Sessió de curts a exhibició (fora de concurs): NO OPTEN A PREMI, RECONEIXEMENT DE LA SELECCIÓ A LES SESSIONS OFF ARREU DE MENORCA entre el 30 d’octubre i el 21 de desembre de 2020.

 

7 Responsabilitat
Les persones que presenten les obres en aquest certamen es responsabilitzen de les possibles reclamacions per drets de tercers de les obres presentades.

 

8 Dret de canvi de bases
L’organització es reserva el dret a canviar les bases o aspectes d’exhibició que seran degudament informats si hi ha circumstàncies excepcionals que ho requereixin.

 

9 Acceptació dels bases:

Presentar una obra al certamen implica l’acceptació de tots els punts d’aquestes bases.

OPENCALL · CONVOCATÒRIA OBERTA! Fins al 4 d'Octubre.