28 SET 2022 / PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA / 10.30 h  / Sala Multifuncional des Mercadal