CAT

RETROSPECTIVA D’UN POBLE

JOSEP SINTES ABRIL

Josep (Pepe) Sintes Abril. De manera paral·lela a la seva feina com a sastre, l’autor va encetar la seva afició a la fotografia i com que se li donava bé va decidir començar a dedicar-s’hi professionalment.

 

Sintes Abril va regentar una botiga as Mercadal des de començaments dels anys 60 fins el 1973. La botiga situada al carrer Comandant Sintes, 14 (actualment el carrer d’Enmig, 14), era sastreria i botiga de fotos al mateix temps. En Pepe treballava conjuntament amb la seva dona, Pilar Pons, que també feia les feines d’atenció al públic i de laboratori.

 

La mostra de fotografies es pot veure en algunes façanes i mostradors dels establiments del carrer d’Enmig i a l’interior dels bars Can Bep i Poca Soltes.

CAST

RETROSPECTIVA D’UN POBLE

JOSEP SINTES ABRIL

Josep (Pepe) Sintes Abril. De manera paralela a su trabajo como sastre, el autor comenzó su afición a la fotografía y como que se le daba bien decidió empezar a dedicarse profesionalmente.

 

Sintes Abril regentó una tienda as Mercadal desde comienzos de los años 60 hasta el 1973. La tienda situada en la calle Comandando Sintes, 14 (actualmente la calle de Enmedio, 14), era sastreria y tienda de fotos al mismo tiempo. Pepe trabajaba conjuntamente con su mujer, Pilar Pons, que también hacía los trabajos de atención al público y de laboratorio.

 

La muestra de fotografías se puede ver en algunas fachadas y mostradores de los establecimientos de la calle de Enmedio y en el interior de los bares Can Bep y Poca Sueltas.

ENG

RETROSPECTIVA D’UN POBLE

JOSEP SINTES ABRIL

Josep (Pepe) Sintes Abril. Parallel to his work as a tailor, the author began his fondness for photography and, being well-informed, he decided to start dedicating himself to it professionally.

 

Sintes Abril ran an as Mercadal store from the early 1960s to 1973. The store located on Commander Sintes Street, 14 (now Enmig Street, 14), was a tailor shop and photo shop at the same time. Pepe worked together with his wife, Pilar Pons, who also did public and laboratory care work.

 

The exhibition of photographs can be seen on some facades and showcases of the establishments in the street of Enmig and inside the bars Can Bep and Poca Soltes.