CONVOCATÒRIA BIOSFERA D’AJUDA A LA CREACIÓ DE CINEMA DOCUMENTAL

 1. DESCRIPCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria cerca projectes sensibles o dedicats al medi ambient, naturalesa, sostenibilitat, ecologia, ciència i biodiversitat, oficis ancestrals i iniciatives inspiradores per a una transformació cap a una Menorca més sostenible. Han de ser documentals amb temes relacionats, directament o indirectament, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS 2030).

Se seleccionaran 3 projectes de creació de curtmetratges documentals que comptaran amb el suport de Menorca Film Commission i Fundació Foment del Turisme de Menorca en concepte d’ajuda a la producció per valor de 3500 € (impostos inclosos). La facturació serà 50% una vegada atorgada l’ajuda i 50% al lliurament de la memòria del projecte juntament amb el curtmetratge resultant.

La beca també inclou una residència de formació en guió documental a Casa d’Artistes (Es Mercadal) i la figura d’un mentor amb coneixement del context local, la finalitat del qual serà acompanyar els processos de creació i producció per garantir-ne la qualitat tècnica, narrativa i de contingut.

 

FASES DEL PROCÉS I CALENDARI

Preproducció: del 15 maig a juny 2024

 • Residència de guió a Casa d’Artistes: 10-14 de juny 2024 (dates exactes pendents de concretar).
 • Elaboració de guió o escaleta del curtmetratge i revisió.
 • Calendari de producció, localitzacions, tramitació de permisos, etc.


Producció: de juny a setembre 2024

 • Enregistrament de preses i seqüències i revisió de material segons dates acordades amb els autors.


Postproducció: setembre de 2024

 • Muntatge del curtmetratge i revisió del treball en mentoria segons dates acordades amb els autors.
 • Revisió de curtmetratge en postproducció.


LLIURAMENTS:

20 de setembre de 2024

Lliurament del Kit de premsa:

 • Fotografia dels autors.
 • Breu text amb la trajectòria dels autors.
 • Sinopsi de la pel·lícula.
 • Cartell de la pel·lícula.
 • 3 Fotogrames del film per a promoció.
 • Tràiler per a projecció i promoció en mp4 alta qualitat H264.


15 d’octubre del 2024

 • Còpia màster per a projecció en mp4 alta qualitat H264 8 bits (mínim).
 • Còpia màster per a projecció en DCP.
 • Fitxer de subtítol .srt.
 • El material lliurable ha d’atendre criteris de qualitat professional.

 

DIFUSIÓ

Programació Menorca Doc Fest • octubre 2024

 • Els curtmetratges resultants es programaran i estrenaran dins de la secció la 6a edició del MDF, a la Secció BIOSFERA, de creació documental, que tindrà lloc el cap de setmana del 18 al 20 d’octubre de 2024. Imprescindible la presència dels autors/es durant l’estrena.


PREMI del públic MDF 2024

 • El documental més votat pel públic rebrà el premi honorífic Biosfera.


Altres projeccions

 • Els organitzadors de la convocatòria Menorca Doc Fest, Menorca Film Commission, Fundació Foment del Turisme de Menorca i Menorca Preservation es reserven el dret d’organitzar projeccions públiques fora de competició a festivals col·laboradors, jornades professionals o mostres cinematogràfiques amb l’objectiu de difondre i promocionar el premi a la creació i als autors/es. Les projeccions es faran sempre en coordinació amb els autors/es per si cal la seva presència. Els costos de producció de l’activitat, projecció, difusió o derivats d’aquests, seran a càrrec dels organitzadors.

 

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Requisits generals

 • Hi poden participar creadors/es emergents o consolidats i productores audiovisuals; els equips han de ser de dues persones com a mínim.
 • Els projectes han de ser de nova creació o en procés. En cap cas no poden estar finalitzats.
 • La participació presencial a la residència de guió i de les mentories pactades serà obligatòria.
 • Els equips hauran de signar un compromís de sostenibilitat en el procés de rodatge.
 • La temàtica del projecte presentat i del film resultant serà lliure, sempre que estigui alineat amb el propòsit de la convocatòria i els seus objectius.
 • No s’acceptaran continguts que faltin sobre això qualsevol persona, conjunt, col·lectiu o entitat. No poden induir el proselitisme, ni un discurs polític, religiós concret o d’odi.
 • El documental original ha d’anar acompanyat de subtítols transcrits a la llengua original com a element d’accessibilitat. Posteriorment, el documental podrà ser subtitulat a les llengües que es creguin oportunes per a la difusió.
 • La FFTM (Fundació de Foment del Turisme de Menorca – Menorca Film Comission) podrà disposar del vídeo durant 5 anys des del dia de l’estrena per al seu ús, sense fins comercials.
 • El documental ha d’incloure els logos: Menorca Doc Fest, Menorca Film Commission i Menorca, Consell Insular de Menorca, Institut d’Estudis Baleàrics, Menorca Preservation, Ajuntament de Sant Lluís.

 

En queden exclosos:

 • Les accions que no concordin amb les finalitats de la FFTM, recollides als estatuts d’aquesta, així com amb els objectius del Menorca Doc Fest.
 • Les accions que contradiguin la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat afectiva entre dones i homes, o que contradiguin l’article 14 de la Constitució espanyola.

 

Requisits dels films resultants

 • La durada del curt ha de ser d’un mínim de 8 minuts i un màxim de 25 minuts.
 • Els productors, directors/es hauran de ser els titulars de tots els drets de l’obra produïda, així com tenir tots els drets d’ús de les imatges i els àudios que la conformen.
 • Enregistrament del curtmetratge en resolució una qualitat de vídeo 4K (recomanada) la mínima resolució exigida és FullHD (1080). El so directe, amb gravadora i microfonia externa a la càmera de vídeo i amb mínima qualitat de 44100 hz. (recomanada: 48000 hz 32 bits).
 • Els curtmetratges resultants hauran de ser en català o subtitulats en català.

 

3. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA

La sol·licitud de participació s’ha de fer mitjançant el formulari d’inscripció oficial.

S’han d’adjuntar els documents següents en format PDF (màxim 10 MB per document):

 • Currículum dels integrants de l’equip o la productora.
 • Mostra de treballs previs (dossier i enllaços de vídeo).
 • Proposta de projecte amb el següent índex (màxim 5 pàgines): sinopsi, breu escaleta o guió del curt, calendari de producció provisional.

 

INSCRIPCIÓ DE PROJECTES FINS AL 7 de maig de 2024 

Amb el suport